Bio-fotonen therapie

Waarom werkt deze lichttherapie zo effectief?

Hoe onvoorstelbaar het voor u misschien mag klinken, er bevindt zich licht in onze cellen!

Wetenschappers hebben vastgesteld dat onze lichaamscellen licht bevatten en uitstralen (o.a. Duitse biofysici onder leiding van professor F.A. Popp in 1975). Dit licht kreeg de naam bio-fotonen, bio betekent leven en foton betekent licht. De bio-fotonen die onze cellen in de vorm van laserachtig licht uitwisselen, gebruiken de cellen voor een tweeledig doel. Ten eerste om informatie over te dragen en ten tweede om energie voor hun eigen celstofwisseling te verkrijgen. Bio-fotonen zijn dus de dragers van informatie en de energie waardoor alle cellen in ons lichaam functioneren en met elkaar communiceren. Zo zorgen bio-fotonen ervoor dat alle lichaamsfuncties worden aangestuurd. Ons totale lichaam heeft dit licht nodig.

De zon is onze natuurlijke directe bron van fotonen welke het lichaam opneemt via de huid en ogen. Daarnaast is onze voeding een indirecte bron van fotonen. Via fotosynthese in planten wordt namelijk zonlicht opgeslagen in onze voeding. Ons lichaam kan ook fotonen van andere lichtbronnen dan de zon opnemen, maar dan moet dit licht aan specifieke kenmerken voldoen. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonentherapie.

Indien cellen niet optimaal functioneren is hun lichtintensiteit verminderd. Het toevoegen van licht, dat gelijksoortig is aan ons lichaamseigen licht, stimuleert de cellen tot herstel. Het licht dat wordt ingezet bij fotonentherapie, wordt opgenomen door de ogen en huid en vervolgens door het hele lichaam verspreid. Dit stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor niet alleen de werking van het hormoonstelsel, het immuunsysteem en het zenuwstelsel verbetert, maar ook van alle organen en van de mentaal-emotionele conditie.

Bio-fotonen therapie: stimuleert de aanmaak van nieuw collageen en elastine,werkt verstevigd op de huid en rustgevend op de geest.  

Bio-fotonen Therapie

Albert Einstein publiceerde in 1917 zijn theorie, waarin hij aangaf dat het mogelijk moest zijn licht te richten en te versterken. Door gebrek aan kennis omtrent de aard van het licht en de onmogelijkheid de juiste lichtbron te vervaardigen heeft het toch tot 1954 geduurd eer de ideeën van Einstein konden worden verwezenlijkt door de geleerden Basov en Prokhorov. Zij slaagden erin zeer korte golven te richten en te versterken. Dit apparaat leidde in 1960 tot de uitvinding van de LASER ('Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’). De LASER is een ‘lichtversterker’. Hierbij moeten wij bedenken dat zichtbaar licht slechts een klein deel uitmaakt van het elektromagnetische spectrum.

De LASERpunctuur is te beschouwen als een synthese van een oeroude therapie en een zeer moderne natuurwetenschap, want door de inwerking van de laser op acupunctuurpunten is het mogelijk in enkele seconden de energie in de meridianen en daardoor de bio-energetische toestand van het organisme te normaliseren.
   
                        


Effecten van de Soft-LASER op de Huid

De lokale energie vergroot door opname van het licht in de huid. Dit bevordert de molecuul-draaiingen en verhoogt de celdeling. Dit betekent: er ontstaat een toename van collagene vezels en de bloedcirculatie verbetert. Een zeer belangrijke werking is de stimulering van het cel metabolisme, vooral door een versnelde omzetting van ADP (Adenosine-Di-Fosfaat), de basis van energieoverdracht in de cel.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Prof. E. Mester (Boedapest) heeft aangetoond, dat de Soft-LASER de cel functie stimuleert en verbetert.

Uit histopathologisch onderzoek blijkt ook, dat de fibrocyten en macrofagen in het bindweefsel (van het immuunsysteem) duidelijk geactiveerd worden. Daardoor kan de Soft-LASER een belangrijke rol vervullen bij de remming van ontstekingsprocessen, bij huidherstel en na weefselbeschadiging.

De Soft-LASER beschadigt NOOIT. De eventuele vrees voor negatieve effecten is dus ongegrond.

Wij werken met een Helium-Neon Soft-LASER met een gemiddeld vermogen van 2 mW tot 10 mW. De meest gebruikte instelling is 632 nm (zichtbaar rood) ook veel gebruikt bij de fysiotherapeut.

In de volgende situaties is LASER-therapie zeer zeker aan te raden.
Huidindicaties

Algemene indicaties:

-

(slecht helende)transplantatiewonden, postoperatieve wonden

-

lymfdrainage

-

Recente littekens

-

pijndemping

-

Acne (purulent en kysteus)

-

anti-inflammatoir

-

Brandwonden

-

vasodilaterend

-

Oedemen

-

Haaruitval

-

Decubitus

-

Allergieën

-

Psoriasis

-

Lokale ontstekingen

-

Ulcus cruris

-

Herpes Zoster & Simplex


Magneetveld Therapie

De natuur zit boordevol magnetische velden. Deze magnetische velden ondersteunen en versterken het biochemische en bio-energetische verloop van het lichaam. Zij wekken een zwak elektrisch veld op,aangepast aan het magnetisch veld van de aarde. Deze dringen door tot de lichaamscellen, zenuw-stelsel en hersengolven en oefenen daar een heilzame stimulerende werking op uit. Een deel van de nuttige (natuurlijke) magnetische velden laten zich door bio-elektronische apparatuur reproduceren.


De huidige omgeving en levenswijze van de mens stoort en verhindert het biologische en biochemische verloop binnen het lichaam. Door de hoge intensiteit en voortdurende inwerking van de meeste stoor-factoren kan ons lichaam en de innerlijke “levenskracht” niet meer goed functioneren. Er ontstaan blijvende schades, welke zich kunnen ontwikkelen tot chronische ziekten. Het is dus belangrijk de weerstand van lichaam en geest dusdanig te verhogen dat deze stoorfactoren niet tot ziekten leiden!


Grondpotentiaal

De menselijke cellen bezitten een elektrisch grondpotentiaal van ca. 70-90 mV. Zonder dit potentiaal is de cel niet meer levensvatbaar. Is dit potentiaal van de cel gedaald, o.a. door inwerking van toxische substanties in het weefsel, dan is de cel in degeneratieve toestand. De cel kan zich niet meer delen en ze verziekt zichzelf. Het grondpotentiaal van de cel beïnvloedt direct de productie van zuurstof. Degeneratieve cellen betekenen daarom een slechte zuurstofuitwisseling. De daaruit resulterende gestoorde stofwisseling is de basis voor vele ziektebeelden.


Magneetveld
Het magneetveld ondersteunt de lichaamsenergieën en functies zodanig, dat de op het lichaam inwerkende stoorfactoren sterker afgeweerd kunnen worden. Een verhoogde weerstand tegen ziekten, een verbeterde algemene gezondheidstoestand en een verbeterd levensgevoel zijn logischerwijze het gevolg. De veldlijnen van het elektromagnetisch veld doordringen het lichaam en bereiken iedere cel.Heden ten dage bevatten onze lichaamscellen slechts een klein restant van hun oorspronkelijk
(door de natuur ) ingegeven vitaliteit.Het magneetveld en de LASER bevatten alle poly-activeringsfrequentie van het spectrum. Door deze eigen frequentie maakt het de weer cellen mogelijk gezond te worden.

Met elektromagnetische velden worden alleen de lichaamscellen geactiveerd hun eigen cel functie op te pakken.Zodoende normaliseert zich het energiegehalte van de cellen en wordt de degeneratie opgeheven. Als men een juiste levenswijze en natuurlijke voeding hieraan toevoegt heft men de oorzaak van lichaamsverzuring en toxische afvalstoffen(die bij een ieder ontstaan door lifestyle en milieu) op, door ze in het bloed te laat afvoeren. Zodoende heeft men een sterke fundering geplaatst voor het leven in gezondheid

De Magneet en LASER frequenties beïnvloeden de innerlijke klok op een positieve manier, daardoor hebben wij goede resultaten bij o.a.. slaapstoornissen en de “Winter Blues”.

Behandelprijzen:
Gezondheidsverhogende behandeling €  89,50
Volledig behandeling lichaam of gelaat €  89,50

Winterblues behandeling €  49,50

Advies in kuurverband

  


Bio-fotonen therapie

Waarom werkt deze lichttherapie zo effectief?

Hoe onvoorstelbaar het voor u misschien mag klinken, er bevindt zich licht in onze cellen!

Wetenschappers hebben vastgesteld dat onze lichaamscellen licht bevatten en uitstralen (o.a. Duitse biofysici onder leiding van professor F.A. Popp in 1975). Dit licht kreeg de naam bio-fotonen, bio betekent leven en foton betekent licht. De bio-fotonen die onze cellen in de vorm van laserachtig licht uitwisselen, gebruiken de cellen voor een tweeledig doel. Ten eerste om informatie over te dragen en ten tweede om energie voor hun eigen celstofwisseling te verkrijgen. Bio-fotonen zijn dus de dragers van informatie en de energie waardoor alle cellen in ons lichaam functioneren en met elkaar communiceren. Zo zorgen bio-fotonen ervoor dat alle lichaamsfuncties worden aangestuurd. Ons totale lichaam heeft dit licht nodig.

De zon is onze natuurlijke directe bron van fotonen welke het lichaam opneemt via de huid en ogen. Daarnaast is onze voeding een indirecte bron van fotonen. Via fotosynthese in planten wordt namelijk zonlicht opgeslagen in onze voeding. Ons lichaam kan ook fotonen van andere lichtbronnen dan de zon opnemen, maar dan moet dit licht aan specifieke kenmerken voldoen. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonentherapie.

Indien cellen niet optimaal functioneren is hun lichtintensiteit verminderd. Het toevoegen van licht, dat gelijksoortig is aan ons lichaamseigen licht, stimuleert de cellen tot herstel. Het licht dat wordt ingezet bij fotonentherapie, wordt opgenomen door de ogen en huid en vervolgens door het hele lichaam verspreid. Dit stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor niet alleen de werking van het hormoonstelsel, het immuunsysteem en het zenuwstelsel verbetert, maar ook van alle organen en van de mentaal-emotionele conditie.

Bio-fotonen therapie: stimuleert de aanmaak van nieuw collageen en elastine,werkt verstevigd op de huid en rustgevend op de geest.  

Bio-fotonen Therapie

Albert Einstein publiceerde in 1917 zijn theorie, waarin hij aangaf dat het mogelijk moest zijn licht te richten en te versterken. Door gebrek aan kennis omtrent de aard van het licht en de onmogelijkheid de juiste lichtbron te vervaardigen heeft het toch tot 1954 geduurd eer de ideeën van Einstein konden worden verwezenlijkt door de geleerden Basov en Prokhorov. Zij slaagden erin zeer korte golven te richten en te versterken. Dit apparaat leidde in 1960 tot de uitvinding van de LASER ('Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’). De LASER is een ‘lichtversterker’. Hierbij moeten wij bedenken dat zichtbaar licht slechts een klein deel uitmaakt van het elektromagnetische spectrum.

De LASERpunctuur is te beschouwen als een synthese van een oeroude therapie en een zeer moderne natuurwetenschap, want door de inwerking van de laser op acupunctuurpunten is het mogelijk in enkele seconden de energie in de meridianen en daardoor de bio-energetische toestand van het organisme te normaliseren.
   
                        


Effecten van de Soft-LASER op de Huid

De lokale energie vergroot door opname van het licht in de huid. Dit bevordert de molecuul-draaiingen en verhoogt de celdeling. Dit betekent: er ontstaat een toename van collagene vezels en de bloedcirculatie verbetert. Een zeer belangrijke werking is de stimulering van het cel metabolisme, vooral door een versnelde omzetting van ADP (Adenosine-Di-Fosfaat), de basis van energieoverdracht in de cel.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Prof. E. Mester (Boedapest) heeft aangetoond, dat de Soft-LASER de cel functie stimuleert en verbetert.

Uit histopathologisch onderzoek blijkt ook, dat de fibrocyten en macrofagen in het bindweefsel (van het immuunsysteem) duidelijk geactiveerd worden. Daardoor kan de Soft-LASER een belangrijke rol vervullen bij de remming van ontstekingsprocessen, bij huidherstel en na weefselbeschadiging.

De Soft-LASER beschadigt NOOIT. De eventuele vrees voor negatieve effecten is dus ongegrond.

Wij werken met een Helium-Neon Soft-LASER met een gemiddeld vermogen van 2 mW tot 10 mW. De meest gebruikte instelling is 632 nm (zichtbaar rood) ook veel gebruikt bij de fysiotherapeut.

In de volgende situaties is LASER-therapie zeer zeker aan te raden.
Huidindicaties

Algemene indicaties:

-

(slecht helende)transplantatiewonden, postoperatieve wonden

-

lymfdrainage

-

Recente littekens

-

pijndemping

-

Acne (purulent en kysteus)

-

anti-inflammatoir

-

Brandwonden

-

vasodilaterend

-

Oedemen

-

Haaruitval

-

Decubitus

-

Allergieën

-

Psoriasis

-

Lokale ontstekingen

-

Ulcus cruris

-

Herpes Zoster & Simplex


Magneetveld Therapie

De natuur zit boordevol magnetische velden. Deze magnetische velden ondersteunen en versterken het biochemische en bio-energetische verloop van het lichaam. Zij wekken een zwak elektrisch veld op,aangepast aan het magnetisch veld van de aarde. Deze dringen door tot de lichaamscellen, zenuw-stelsel en hersengolven en oefenen daar een heilzame stimulerende werking op uit. Een deel van de nuttige (natuurlijke) magnetische velden laten zich door bio-elektronische apparatuur reproduceren.


De huidige omgeving en levenswijze van de mens stoort en verhindert het biologische en biochemische verloop binnen het lichaam. Door de hoge intensiteit en voortdurende inwerking van de meeste stoor-factoren kan ons lichaam en de innerlijke “levenskracht” niet meer goed functioneren. Er ontstaan blijvende schades, welke zich kunnen ontwikkelen tot chronische ziekten. Het is dus belangrijk de weerstand van lichaam en geest dusdanig te verhogen dat deze stoorfactoren niet tot ziekten leiden!


Grondpotentiaal

De menselijke cellen bezitten een elektrisch grondpotentiaal van ca. 70-90 mV. Zonder dit potentiaal is de cel niet meer levensvatbaar. Is dit potentiaal van de cel gedaald, o.a. door inwerking van toxische substanties in het weefsel, dan is de cel in degeneratieve toestand. De cel kan zich niet meer delen en ze verziekt zichzelf. Het grondpotentiaal van de cel beïnvloedt direct de productie van zuurstof. Degeneratieve cellen betekenen daarom een slechte zuurstofuitwisseling. De daaruit resulterende gestoorde stofwisseling is de basis voor vele ziektebeelden.


Magneetveld
Het magneetveld ondersteunt de lichaamsenergieën en functies zodanig, dat de op het lichaam inwerkende stoorfactoren sterker afgeweerd kunnen worden. Een verhoogde weerstand tegen ziekten, een verbeterde algemene gezondheidstoestand en een verbeterd levensgevoel zijn logischerwijze het gevolg. De veldlijnen van het elektromagnetisch veld doordringen het lichaam en bereiken iedere cel.Heden ten dage bevatten onze lichaamscellen slechts een klein restant van hun oorspronkelijk
(door de natuur ) ingegeven vitaliteit.Het magneetveld en de LASER bevatten alle poly-activeringsfrequentie van het spectrum. Door deze eigen frequentie maakt het de weer cellen mogelijk gezond te worden.

Met elektromagnetische velden worden alleen de lichaamscellen geactiveerd hun eigen cel functie op te pakken.Zodoende normaliseert zich het energiegehalte van de cellen en wordt de degeneratie opgeheven. Als men een juiste levenswijze en natuurlijke voeding hieraan toevoegt heft men de oorzaak van lichaamsverzuring en toxische afvalstoffen(die bij een ieder ontstaan door lifestyle en milieu) op, door ze in het bloed te laat afvoeren. Zodoende heeft men een sterke fundering geplaatst voor het leven in gezondheid

De Magneet en LASER frequenties beïnvloeden de innerlijke klok op een positieve manier, daardoor hebben wij goede resultaten bij o.a.. slaapstoornissen en de “Winter Blues”.

Behandelprijzen:
Gezondheidsverhogende behandeling €  89,50
Volledig behandeling lichaam of gelaat €  89,50

Winterblues behandeling €  49,50

Advies in kuurverband