Couperose- en/of pigment-behandeling

Skin Rejuvenation

Huidveroudering begint vanaf ons 30e levensjaar een steeds nadrukkelijkere rol te
spelen. Wel zien we grote verschillen tussen individuen. In zijn algemeenheid is vanaf
40 – 45 jaar de veroudering van de huid goed zichtbaar.

De veroudering van de huid wordt beïnvloed door erfelijke factoren, maar zeker ook
door onze leefgewoontes. Zo is het algemeen bekend dat veel zongebruik als ook roken
en alcohol ervoor zorgen dat onze huid sneller verouderd. Onze huid geeft niet alleen
een beeld van onze leeftijd, de huid geeft vaak ook een beeld van onze levensstijl
.
Ook een overmaat aan zon eist zijn tol.

Uitingen van de veroudering van de huid zijn ondermeer:
o ontstaan van fijnere en grovere rimpels
o zichtbaar worden van de bloedvaatjes (verslapping van de bloedvatwand)
o optreden van zogenaamde “spinnetjes”
o vorming van pigmentvlekken
o verschijnen van steelwratjes
o ontstaan van “ouderdomswratten”
o verslapping van de huid


Onze mogelijkheden:
Behandeling van Spider Naevi:

      


Deze worden gekenmerkt door een centrale "speldenknop",
waaruit kleine bloedvaatjes ontspringen. Ze kunnen erfelijk zijn
of ontstaan ten gevolge van een voorafgaande beschadeging van
de kleinere bloedvaatjes van de huidDeze bloedvatverwijdingen kunnen ook bij kinderen voorkomen, bij hen verdwijnen ze veelal spontaan na de pubertijd.  
Wij behandelen Spider Naevi d.m.v. electro coagulatie. Vaak volstaat 1 behandeling en is het effect snel zichtbaar.

Behandeling van Teleangiëctasieën:

  


Een blijvende verwijding van bloedvaatjes in de huid door elasticiteitsverlies van de
oppervlakkige bloedvaten in de huid. De bloedvaatjes "schijnen"door de huid als fijne,
rode draadjes. De huid kan in de omgeving sterker rood of purper rood zijn.


Afhankelijk van de mate waarin de bloedvaatjes zichtbaar zijn, zullen meerdere
behandelingen nodig zijn.

Wel dient u zich te realiseren dat afhankelijk van erfelijkheid en leefgewoontes dit
verschijnsel na geruime tijd weer terug kan keren.


Het goede nieuws is dat de behandeling zonder problemen kan worden herhaald.
Tijdens de anamnese vertellen wij u welk resultaat u kunt verwachten.

Behandeling van kleine bloedblaasjes in gelaat, hals en/of décolleté:

Bloedblaasjes zijn zichtbaar door de verminderde elasticiteit van de wand van de bloedvaten.
Daarnaast kunnen leefgewoontes als het gebruik van alcohol sterk bijdragen aan dit verschijnsel.

Vaak volstaat 1 behandeling en is het effect zeer snel zichtbaar. Er zullen kleine korstjes ontstaan.
Afhankelijk van uw natuurlijk herstelproces zullen deze tussen 2 dagen en 2 weken genezen.


Behandeling van pigment, epitheel en/of ouderdomsvlekjes:


Deze kleine verheven epitheel wratachtige verhevenheden hebben hun oorsprong vaak in onze genen.
Zij verergeren door "zelfbesmetting" , bijvoorbeeld doordat er regelmatig een ketting of sjaal langs heen wrijft.
Ook door verandering van de vocht- en zuurgraad van de huid kunnen deze oneffenheden meer worden.
Bedenk veel transpireren of zwangerschap. Het is niet duidelijk of hormonen hieraan ten grondslag liggen.

Het zijn egale bruin gepigmenteerde, scherp begrensde ovale of grillig begrensde licht verheven plekjes van enkele millimeters tot enkele centimeters groot.

Wij behandelen deze met electocoagulatie.

Sproeten kunnen ten gevolg van zonbestraling duidelijker zichtbaar zijn. Ook niet verheven verouderingspigment in de huid kunnen behandeld worden.

Wij behandelen deze d.m.v. Decaar Biopeeling in combinatie met Decaar White Treatment.
Het is belangrijk, dat u (na behandeling) altijd een goede verzorgende
zonnebescherm crème met factor 50 blijft gebruiken.

De anti-pigment behandeling is goed te combineren met de Dermatude Meta Therapy. Hierbij stimuleert u de huid nieuw eigen collageen aan te maken.
Hierdoor ontstaat een mooie huidverbetering.

Fibromen en wratten


Fibromen zijn veel voorkomende goedaardige huidgezwelletjes.
Termen zijn fibroma molle(= weke fibromen) ,
fibroma pendulans (= gesteelde fibromen) of skin tags (= huid aanhangsels).
Ze worden ook “steelwratjes” genoemd.
Fibromen komen voornamelijk bij volwassenen voor.

Het is nog onduidelijk hoe deze gezwelletjes ontstaan.
Er bestaat wel enige relatie met overgewicht en hormonen
(ontstaan vooral na de menopauze).
Vooral bij vrouwen kan men soms tientallen kleine of grotere gesteelde
huidkleurige of lichtbruine gezwelletjes zien in de hals, oksels en onder de borsten.
U kunt helaas niets doen om het ontstaan van deze wratjes te voorkómen.
Fibromen gaan een enkele keer vanzelf weg. Meestal ontstaan in de loop der jaren steeds meer fibromen
op de huid
. Kleine steelwratjes verwijderen wij door middel van electro-coagulatie.

Een kleine fibroom of wrat kan meestal gelijk in één behandeling worden verwijderd.
Via een naaldje waar veilige laagspanning stroom op staat wordt deze als het ware weggebrand.
Dat gebeurt in enkele minuten.Er blijft dan een heel klein (schaaf)wondje achter. Dus geen litteken.

LET OP:ieder mens is een individu. Dit kan het resultaat per behandeling beïnvloeden.

Bovenstaand genoemd behandelingen zijn effectief. Wij gaan samen met u een optimaal,
maar het is van groot belang de instructies van de bandelaar goed op te volgen.