BioCosMedisch Centre

Vega-test


VegaTest-Diagnostiek
Deze methode is eigenlijk een ‘directe’ dialoog met uw lichaam. Uw lichaam reageert met een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ op de onderzoeksstof die in het meetcircuit wordt ingebracht. Dit is door uw specialist te meten in de vorm van de weerstand van de huid.

Laat u HOLISTISCH onderzoeken!


Met de VegaTest -methode kunnen uitspraken worden gedaan over:

-zwakke organen
-belasting door pesticiden of insecticiden
-een gebrek aan bepaalde stoffen
-aanwezige parasieten
-vergiftiging met zware metalen
-overgevoeligheid voor bepaalde levensmiddelen en allergische reacties

VegaTest onderzoekt ook de belasting door aardstralen, oorzaken van pijn en chronische en verborgen ontstekingshaarden.

De oorzaak van uw (huid) klachten wordt opgespoord om vervolgens doelgericht te worden behandeld!Vegatest diagnostiek
In de vijftiger jaren was Dr. R. Voll uit Duitsland de eerste die met behulp van elektronische apparatuur probeerde acupunctuurpunten te meten. Hij is er zelfs in geslaagd nieuwe meridianen te ontdekken die niet in de klassieke acupunctuur werden beschreven. Daarnaast bevestigde hij door onderzoek dat bepaalde acupunctuurpunten van invloed waren op bepaalde organen en orgaanfuncties. Een doorbraak was dat deze punten ook gebruikt konden worden voor diagnose. Een normaal functionerend orgaan gaf op zijn meetinstrument, met een schaalverdeling van 10 tot 100, een waarde aan rond de 50. Een orgaan met degeneratieve afwijkingen gaf een lagere uitslag of indien er sprake was van een ontsteking of irritatie juist een veel hogere waarde aan. Door een standaard aantal van deze punten na te meten werd energetische ofwel functionele diagnostiek mogelijk. Deze methode wordt thans met succes wereldwijd gebruikt en staat bekend als de E.A.V. (elektro-acupunctuur vlg. Voll).

E.A.V. is de synthese van de westerse elektronica en de klassieke acupunctuur!Een nadeel van de E.A.V. is echter dat het erg tijdrovend en gecompliceerd is. Een andere Duitse arts, Dr. Helmut Schimmel, is het gelukt om dit systeem te simplificeren. Het concept is radicaal anders. In plaats van verschillende acupunctuurpunten voor de meting te gebruiken meet hij via één punt. Om de functies van de verschillende punten te vervangen, gebruikte hij bepaalde homeopathische verdunningen van organen. Wat bleek nu? Wanneer een bepaald orgaan onder stress stond, werd de oorspronkelijk gemeten normaalwaarde een stuk verlaagd. Dus als de uitslag van een normaal punt 50 was, dan zakte deze waarde naar 30 of minder wanneer een orgaanpreparaat in het circuit werd gebracht en het desbetreffende orgaan van de patiënt onder stress stond.

Wat is orgaanstress?
Orgaanstress kan ontstaan door ontstekingen, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten toxische irritaties zoals pesticiden en zware metalen.In geval van orgaanstress daalt de meetwaarde tijdens meten. Om vervolgens uit te vinden wat er precies met dat orgaan aan de hand was, moesten er andere testen gevonden worden. Dr. Schimmel ontdekte een hele serie van homeopathische middelen die een kwalitatieve en kwantitatieve indicatie waren voor de bepaling van het type en de ernst van de stressfactor. Met behulp van deze tests kan men niet alleen uitvinden of er orgaanstress bestaat, maar ook de mate waarin, of het orgaan toxisch belast of allergisch belast is enz. Ook kan de aanwezigheid van allergische belastingen c.q. voedingsintolerantie hiermee op een snelle wijze gevonden worden. Dit wordt vaak bij kinderen gedaan en heeft
mede als voordeel dat het geheel niet belastend is voor het kind.

Tijdens het testen dient alleen een handelektrode vast gehouden te worden
of wordt er bij kleine kinderen een bandje om het been gedaan. Via een punt
op de hand worden de metingen verricht.

De Vega tset is dus een consequente verdere ontwikkeling van de elektro acupunctuur volgens dr. Voll. Verbanden tussen oorzaak en gevolg kunnen
opgespoord worden. De VegaTest expert is vanwege nieuwe technologische mogelijkheden een zeer compact apparaat dat dankzij de logische constructie talrijke metingen in een korte tijd mogelijk maakt.

Wij nemen de tijd voor uw Gezondheid