Welkom

Lymfedrainage

Lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de
hersenbanen. 

Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bijv. bacteriën) en het
uitwisselen van stoffen (bijv. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (bijv. zuurstof, koolzuurgas).
Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfvaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte, stress of extreem gewichtsverlies. In dit geval kan de drainage van de lymfe geoptimaliseerd worden. 

Lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.

Onze lymfedrainage is ook toepasbaar bij zwellingen (oedeem) en een verstoorde bloedcirculatie. Wij passen dit apparaat toe in combinatie met andere therapievormen, zoals onze Body Wrap (zie Body en Wellness)