Welkom

Fotonen- en magneetveldtherapie


 

Wat is fotonentherapie?

Fotonentherapie is een moderne therapievorm waarbij lichtenergie wordt overgedragen aan het lichaam.
Hierdoor wordt uw lichaam gestimuleerd om zichzelf te herstellen
en te genezen.


Waarom werkt deze lichttherapie zo effectief?

Hoe onvoorstelbaar het voor u misschien mag klinken, er bevindt zich licht in onze cellen!

Wetenschappers hebben vastgesteld dat onze lichaamscellen licht bevatten en uitstralen (o.a. Duitse biofysici onder leiding
van professor F.A. Popp in 1975). Dit licht kreeg de naam biofotonen, bio betekent leven en foton betekent licht.
De biofotonen die onze cellen in de vorm van laserachtig licht uitwisselen, gebruiken de cellen voor een tweeledig doel.
Ten eerste om informatie over te dragen en ten tweede om energie voor hun eigen celstofwisseling te verkrijgen. Biofotonen
zijn dus de dragers van informatie en de energie waardoor alle cellen in ons lichaam functioneren en met elkaar communiceren.
Zo zorgen biofotonen ervoor dat alle lichaamsfuncties worden aangestuurd. Ons totale lichaam heeft dit licht nodig.

De zon is onze natuurlijke directe bron van fotonen welke het lichaam opneemt via de huid en ogen. Daarnaast is onze voeding
een indirecte bron van fotonen. Via fotosynthese in planten wordt namelijk zonlicht opgeslagen in onze voeding. Ons lichaam kan
ook fotonen van andere lichtbronnen dan de zon opnemen, maar dan moet dit licht aan specifieke kenmerken voldoen.
Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonentherapie
.

Indien cellen niet optimaal functioneren is hun lichtintensiteit verminderd. Het toevoegen van licht, dat gelijksoortig is aan ons
lichaamseigen licht, stimuleert de cellen tot herstel. Het licht dat wordt ingezet bij fotonentherapie, wordt opgenomen door de
ogen en huid en vervolgens door het hele lichaam verspreid. Dit stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor niet
alleen de werking van het hormoonstelsel, het immuunsysteem en het zenuwstelsel verbetert, maar ook van alle organen en
van de mentaal-emotionele conditie.

Softlaser therapie: stimuleert de aanmaak van nieuw collageen en elastine,
werkt verstevigd op de huid en rustgevend op de geest.
  


Soft-LASER Therapie
Albert Einstein publiceerde in 1917 zijn theorie, waarin hij aangaf dat het mogelijk moest zijn licht te richten en te versterken.
Door gebrek aan kennis omtrent de aard van het licht en de onmogelijkheid de juiste lichtbron te vervaardigen heeft het toch tot
1954 geduurd eer de ideeën van Einstein konden worden verwezenlijkt door de geleerden Basov en Prokhorov. Zij slaagden erin
zeer korte golven te richten en te versterken. Dit apparaat leidde in 1960 tot de uitvinding van de LASER ('Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation’). De LASER is een ‘lichtversterker’. Hierbij moeten wij bedenken dat zichtbaar licht slechts
 een klein deel uitmaakt van het electromagnetische spectrum.
De LASERpunctuur is te beschouwen als een synthese van een oeroude therapie en een zeer moderne natuurwetenschap, want
door de inwerking van de laser op acupunctuurpunten is het mogelijk in enkele seconden de energie in de meridianen en daardoor
de bio-energetische toestand van het organisme te normaliseren.

              

Effecten van de Soft-LASER op de Huid
De lokale energie vergroot door opname van het licht in de huid. Dit bevordert de molecuul-draaiingen en verhoogt de celdeling.
Dit betekent: er ontstaat een toename van collagene vezels en de bloedcirculatie verbetert. Een zeer belangrijke werking is de
stimulering van het celmetabolisme, vooral door een versnelde omzetting van ADP (Adenosine-Di-Fosfaat), de basis van energie
overdracht in de cel.

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Prof. E. Mester (Boedapest) heeft aangetoond, dat de Soft-LASER de
celfunctie stimuleert en verbetert.

Uit histo-pathologisch onderzoek blijkt ook, dat de fibrocyten en macrofagen in het bindweefsel (van het immuunsysteem) duidelijk
geactiveerd worden. Daardoor kan de Soft-LASER een belangrijke rol vervullen bij de remming van ontstekingsprocessen, bij huidherstel
en na weefselbeschadiging.
De Soft-LASER beschadigt NOOIT. De eventuele vrees voor negatieve effecten is dus ongegrond.
Wij werken met een Helium-Neon Soft-LASER met een gemiddeld vermogen van 2 mW tot 10 mW. De meest gebruikte instelling is 632 nm
(zichtbaar rood) ook veel gebruikt bij de fysiotherapeut

In de volgende situaties is LASER-therapie zeer zeker aan te raden
.
 
     Huidindicaties      Algemene indicaties:
- (slecht helende)transplantatiewonden, postoperatieve wonden - lymfdrainage
- Recente littekens - pijndemping
- Acne (purulent en kysteus) - anti-inflammatoir
- Brandwonden - vasodilaterend
- Oedemen    
- Haaruitval    
- Decubitus    
- Allergieën    
- Psoriasis    
- Lokale ontstekingen    
- Ulcus cruris    
- Herpes Zoster & Simplex    

Magneetveld Therapie
De natuur zit boordevol magnetische velden. Deze magnetische velden ondersteunen en versterken
het biochemische en bio-energetische verloop van het lichaam. Zij wekken een zwak elektrisch veld op,
aangepast aan het magnetisch veld van de aarde. Deze dringen door tot de lichaamscellen, zenuw-
stelsel en hersengolven en oefenen daar een weldoenende stimulerende werking op uit. Een deel van
de nuttige (natuurlijke) magnetische velden laten zich door bio-electronische apparatuur reproduceren.

De huidige omgeving en levenswijze van de mens stoort en verhindert het biologische en biochemische
verloop binnen het lichaam. Door de hoge intensiteit en voortdurende inwerking van de meeste stoor-
factoren kan ons lichaam en de innerlijke “levenskracht” niet meer goed functioneren. Er ontstaan blijven
de schades, welke zich kunnen ontwikkelen tot chronische ziekten. Het is dus belangrijk de weerstand
van lichaam en geest dusdanig te verhogen dat deze stoorfactoren niet tot ziekten leiden!
 
Grondpotentiaal
De menselijke cellen bezitten een elektrisch grondpotentiaal
van ca. 70-90 mV. Zonder dit potentiaal is de cel niet meer
levensvatbaar. Is dit potentiaal van de cel gedaald, bijv. door
inwerking van toxische substanties in het weefsel, dan is de
cel in degeneratieve toestand. De cel kan zich niet meer
delen en ze verziekt zichzelf. Het grondpotentiaal van de cel
beïnvloedt direct de productie van zuurstof. Degeneratieve
cellen betekenen daarom een slechte zuurstofuitwisseling.
De daaruit resulterende gestoorde stofwisseling is de basis
voor vele ziektebeelden.

Magneetveld
Het magneetveld ondersteunt de lichaamsenergieën en functies zodanig, dat de op het lichaam inwerkende stoorfactoren
sterker afgeweerd kunnen worden. Een verhoogde weerstand tegen ziekten, een verbeterde algemene gezondheidstoestand
en een verbeterd levensgevoel zijn logischer wijze het gevolg. De veldlijnen van het elektromagnetisch veld doordringen het
lichaam en bereiken iedere cel.Heden ten dage bevatten onze lichaamscellen slechts een klein restant van hun oorspronkelijk
(door de natuur ) ingegeven vitaliteit. Het magneetveld en de LASER bevatten alle polyactiverings-frequentie van het spectrum.
Door deze eigen frequentie maakt het de weer cellen mogelijk gezond te worden.

Met elektromagnetische velden worden alleen de lichaamscellen geactiveerd hun eigen celfunctie op te pakken.Zodoende
normaliseert zich het energiegehalte van de cellen en wordt de degeneratie opgeheven. Als men een juiste levenswijze en
natuurlijke voeding hieraan toevoegt heft men de oorzaak van lichaamsverzuring en toxische afvalstoffen(die bij een ieder
ontstaan door lifestyle en milieu) op, door ze in het bloed te laat afvoeren. Zodoende heeft men een sterke fundering geplaatst
voor het leven in gezondheid

De Magneet en LASERfrequenties  beïnvloeden de innerlijke klok op een positieve manier,
daardoor hebben wij goede resultaten bij bijv. slaapstoornissen en de “Winter Blues”.