Welkom

Couperose Pigment 

Skin Rejuvenation 

Huidveroudering begint vanaf ons 30e levensjaar een steeds nadrukkelijkere rol te
spelen. Wel zien we grote verschillen tussen individuen. In zijn algemeenheid is vanaf
40 – 45 jaar de veroudering van de huid goed zichtbaar. 

De veroudering van de huid wordt beïnvloed door erfelijke factoren, maar zeker ook
door onze leefgewoontes. Zo is het algemeen bekend dat veel zongebruik als ook roken
en alcohol ervoor zorgen dat onze huid sneller verouderd. Onze huid geeft niet alleen
een beeld van onze leeftijd, de huid geeft vaak ook een beeld van onze levensstijl
.

Uitingen van de veroudering van de huid zijn ondermeer: 
o ontstaan van fijnere en grovere rimpels
o zichtbaar worden van de bloedvaatjes (verslapping van de bloedvatwand)
o optreden van zogenaamde “spinnetjes”
o vorming van pigmentvlekken
o verschijnen van steelwratjes
o ontstaan van “ouderdomswratten”
o verslapping van de huid


Onze mogelijkheden:
Behandeling van Spider Naevi:

       

 

 Deze worden gekenmerkt door een centrale "speldenknop", waaruit kleine bloedvaatjes ontspringen. Ze kunnen erfelijk zijn of ontstaan ten gevolge van een voorafgaande beschadeging van
de kleinere bloedvaatjes van de huidZe doen zich ook wel bij kinderen voor, bij hen verdwijnen ze veelal spontaan na de pubertijd.  Wij behandelen deze d.m.v. electro coagulatie.
Vaak volstaat 1 behandeling en is het effect snel zichtbaar. 

Behandeling van Teleangiëctasieën: 


        

Een blijvende verwijding van bloedvaatjes in de huid door elasticiteitsverlies van de oppervlakkige bloedvaten in de huid. De bloedvaatjes "schijnen"door de huid als fijne, rode draadjes. De huid kan in de omgeving sterker rood of purper rood zijn.

Afhankelijk van de mate waarin de bloedvaatjes zichtbaar zijn, zullen meerdere behandelingen nodig zijn. 

Wel dient u zich te realiseren dat afhankelijk van erfelijkheid en leefgewoontes dit verschijnsel na geruime tijd weer terug kan keren. 

 


Het goede nieuws is dat de behandeling zonder problemen kan worden herhaald. Tijdens d

anamnese vertellen wij u wat het te verwachten effect bij u zal zijn.

Bloedblaasjes zijn zichtbaar door de verminderde elasticiteit van de wand van de bloedvaten.
Daarnaast kunnen leefgewoontes als het gebruik van alcohol sterk bijdragen aan dit
verschijnsel.

Vaak volstaat 1 behandeling en is het effect zeer snel zichtbaar. Er zullen kleine korstjes ontstaan. Afhankelijk van uw natuurlijk herstelproces zullen deze tussen 2 dagen en 2 weken genezen.


Behandeling van Pigment en/of ouderdomsvlekjes:


                           De zogenaamde ouderdomsvlekjes en zonnevlekjes zijn feitelijk een gevolg van een
overmaat aan zon. Het zijn egale bruin gepigmenteerde, scherp begrensde ovale of grillig
begrensde vlakke plekjes van enkele millimeters tot enkele centimeters groot. Ook
sproeten kunnen ten gevolg van zongebruik nadrukkelijker zichtbaar zijn.
Wij behandelen deze d.m.v. Neoderma Biopeeling in combinatie met Neoderma White Treatment.

Kleine epiteelwratjes verwijderen verwijderen wij door middel van electro coagulatie.


Fibromen en wratten


Fibromen zijn veel voorkomende goedaardige huidgezwelletjes. Termen zijn fibroma molle
(= weke fibromen) , fibroma pendulans (= gesteelde fibromen) of skin tags (= huid aanhangsels).
Gewone benamingen zijn “wild vlees” of “steelwratjes”.  Fibromen komen voornamelijk bij
volwassenen voor.

   
Het is nog onduidelijk hoe deze gezwelletjes ontstaan. Er bestaat wel enige relatie met overgewicht
en hormonen (ontstaan vooral na de menopauze). Vooral bij vrouwen kan men soms tientallen kleine
of grotere gesteelde huidkleurige of lichtbruine gezwelletjes zien in de hals, oksels, onder de borsten
en in de liezen.
U kunt niets doen om het ontstaan van deze wratjes te voorkómen.
Fibromen gaan niet vanzelf weg. Bij sommige mensen kunnen in de loop der jaren steeds meer fibromen
op de huid ontstaan


Een kleine fibroom of wrat kan meestal gelijk in één behandeling worden verwijderd. Via een naaldje
waar veilige laagspanning op staat wordt deze als het ware weggebrand.  Dat gebeurt in enkele minuten.
Er blijft dan een heel klein (schaaf)wondje achter.  Dus geen litteken.
LET OP:ieder mens is een individu. Dit kan het resultaat per behandeling
             beïnvloeden.
             Bovenstaand genoemd behandelingen zijn effectief. Wij gaan samen met u een optimaal,
             maar het is van groot belang de instructies van de bandelaar goed op te volgen.